Svētku istabas „BALLE”
iekšējās kārtības noteikumi

 
 1. Iekšējās kārtības noteikumi ir saistoši visiem svētku istabas „Balle” klientiem, apmeklētājiem un viesiem.
 2. Klients ir atbildīgs par savu viesu un apmeklētāju iepazīstināšanu ar šiem noteikumiem.
 3. Telpās drīkst uzturēties tikai ar maiņas apaviem, atstājot ielas apavus tam paredzētajā vietā.
 4. Uzturēšanās bumbu baseinā – tikai ar zeķēm. Bumbu baseinā aizliegts uzturēties ar ēdienu (tai skaitā košļājamo gumiju, konfektēm) un dzērienu.
 5. Atrodoties uz koka konstrukcijas, aizliegts skriet, grūstīties, lēkt no tās vai kā citādi apdraudēt savu un apkārtējo personu drošību. Uz koka konstrukcijas nedrīkst atrasties ar ēdienu, dzērienu.
 6. Slidkalniņu atļauts izmantot bērniem no 2 gadu vecuma, ja vecāki ir pārliecināti, ka bērnam ir atbilstošas prasmes un spējas. Maksimālais personas svars, kura drīkst izmantot slidkalniņu – 50 kilogrami.
 7. Uz slidkalniņa vienlaicīgi drīkst atrasties viena persona. Slidkalniņu atļauts izmantot sēdus pozīcijā. Pirms slidkalniņa izmantošanas jāpārliecinās, vai slidkalniņa pakājē neatrodas cits bērns. Kategoriski aizliegts izmantot slidkalniņu pozīcijā ar galvu uz leju!
 8. Aizliegts smēķēt, dedzināt sveces, radīt atklātu liesmu un jebkādā citādā veidā radīt draudus ugunsdrošībai, t.sk. dedzināt dekoratīvās sveces „Strūklaka”.
 9. Klients ir atbildīgs par savu bērnu un viesu drošību, viņu uzvedības radītajām sekām.
 10. Bērnus nedrīkst atstāt bez uzraudzības!
 11. Telpām aizliegts radīt bojājumus (t.sk. izmantot konfeti plaukšķenes) un lauzt telpās esošo inventāru. Klients sedz izdevumus par nodarītajiem zaudējumiem un radītajiem bojājumiem.
 12. Klients šķiro atkritumus tam paredzētajās atkritumu tvertnēs.
 13. Klients uzņemas atbildību par savām personiskajām mantām un, atbrīvojot telpas, klientam ir pienākums tās savākt, t.sk. no baseina izmētātās bumbas. Svētku istaba „Balle” neuzņemas atbildību par nozaudētajām mantām.
 14. Klientam ir tiesības netraucēti lietot iznomātās telpas atbilstoši lietošanas mērķim.
 15. Klientam ir tiesības ienest telpās ēdienus, dzērienus un izmantot tos tam paredzētajās vietās.
 16. Klientam ir tiesības dekorēt telpas, tās nebojājot un iepriekš to saskaņojot ar iznomātāju.
 17. Telpās atļauts atrasties tikai norādītajā laikā vai atsevišķi saskaņojot laiku ar svētku istabu „Balle”. Rezervētajā laikā ir iekļauts laiks, kas nepieciešams, lai sagatavotos svinībam un atbrīvotu telpas. Cienot citus svētku istabas „Balle” klientus, lūdzam ievērot rezervācijas laiku. Par katrām pārsniegtām 5 minūtem no paredzētā laika jāmaksā papildus 5 €
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this